Nauka programowania w języku Python: F-string

F-string - nowa funkcja do formatowania tekstów

F-string to jedna z najnowszych funkcji języka Python, wprowadzona w wersji 3.6. Jest to składnia, która pozwala na łatwe wstawienie wartości zmiennych do łańcucha znaków.

Do tej pory były znane były dwie metody wstawiania zmiennych do łańcucha znaków w Pythonie. Pierwsza z nich wykorzystuje operator %. Polega ona na  użyciu specjalnych znaków formatowania, takich jak %s lub %d. Druga metoda wykorzystuje funkcje format do wstawienia zmiennych do tekstu.  Jednakże, gdy łańcuch jest długi i zawiera wiele zmiennych wygodniej jest skorzystać z formatowania f-string.

W porównaniu do tradycyjnego formatowania, f-stringi są bardziej intuicyjne i łatwiejsze do zrozumienia. Składnia f-stringa składa się z literału łańcucha, poprzedzonego literą f, a następnie umieszczamy zmienne w nawiasach klamrowych. Zobaczmy to na poniższym przykładzie:

 

Python dla dzieci fstring

W przykładzie definiujemy dwie zmienne: imie i wiek, przypisujemy do nich wartości początkowe. Następnie w funkcji print wyświetlamy napis. Przed znakami cudzysłowie piszemy literę f. Oznacza to, że możemy już skorzystać z f-string. Aby wstawić zmienną wpisujemy jej nazwę w nawiasach klamrowych. I to by było na tyle. To bardzo proste.

Wynik działania naszego programu:

nauka dla dzieci python wynik fstringa

F-stringi pozwalają nam nie tylko na wstawianie do tekstów wartości zmiennych, ale także na wstawianie w nawiasy klamrowe wyrażeń matematycznych. Zobaczmy to na następnym przykładzie:

python dla dzieci książka pole i obwód prostokąta

W powyższym przykładzie jest zaprezentowany program do wyliczania pola i obwodu prostokąta o bokach a = 10 cm i b = 4.5 cm.

Definiujemy dwie zmienne a i b, przypisujemy do nich wartości początkowe. A następnie w funkcjach print wykorzystujemy formatowanie f-string. Najpierw wstawiamy wartości zmiennych a i b, a na koniec wstawiamy w nawiasy klamrowe wyrażenie matematyczne (wzór matematyczny), wyliczające pole i obwód prostokąta.

W wyniku działania naszego programu otrzymamy na ekranie konsoli napisy:

f strin python

Podsumowanie

Jak widać, f-stringi pozwalają na wygodne i eleganckie wstawienie zmiennych do łańcucha znaków w Pythonie. Są one łatwe w użyciu i zwiększają czytelność kodu, szczególnie w przypadku łańcuchów znaków z wieloma zmiennymi. Dzięki nim, kod staje się bardziej przejrzysty i łatwiejszy do zrozumienia, co przekłada się na szybsze i bardziej efektywne pisanie programów.

Polecamy

Podręcznik do nauki programowania dla dzieci i młodzieży w języku Python, Ebook: Zadania dla młodzieży szkolnej Python oraz Kurs Online: Python dla dzieci i młodzieży – Programowanie od podstaw.

Recommended Posts